کارتون روز: بفرمائيد قمه سالاد خوري!
دوشنبه 27 آذر 1396 - 2:31:39 PM
چه خبر - ممنوعيت حمل قمه و شمشير براي درگيري!


حمل سلاح سرد ممنوع شد

حمل سلاح سرد ممنوع شد


منبع: فيروزه مظفري. خبرآنلاين

http://www.CheKhabar.ir/News/85844/کارتون روز- بفرمائيد قمه سالاد خوري!
بستن   چاپ