گزارش تصويري از اختتاميه چهارمين جشن سالانه موسيقي ما
دوشنبه 27 آذر 1396 - 2:31:05 PM
چه خبر - تصاوير اختتاميه جشن موسيقي ما

در ادامه مي توانيد تصاوير منبع: سيمرغ را از اين مراسم مشاهده نماييد:

مراسم اختتاميه چهارمين جشن سالانه موسيقي ما

مراسم اختتاميه چهارمين جشن سالانه موسيقي ما 1

مراسم اختتاميه چهارمين جشن سالانه موسيقي ما

مراسم اختتاميه چهارمين جشن سالانه موسيقي ما 2

مراسم اختتاميه چهارمين جشن سالانه موسيقي ما

مراسم اختتاميه چهارمين جشن سالانه موسيقي ما 3

مراسم اختتاميه چهارمين جشن سالانه موسيقي ما

مراسم اختتاميه چهارمين جشن سالانه موسيقي ما 4

مراسم اختتاميه چهارمين جشن سالانه موسيقي ما

مراسم اختتاميه چهارمين جشن سالانه موسيقي ما 4

عکاس: شهاب اسدي
منبع: سيمرغ

http://www.CheKhabar.ir/News/85838/گزارش تصويري از اختتاميه چهارمين جشن سالانه موسيقي ما
بستن   چاپ