شرط عجيب سرمربي استقلال براي انتقال به منزل مسکوني
سه شنبه 21 آذر 1396 - 9:38:14 AM
چه خبر - چرا شفر به آپارتمانش نمي رود؟

سرمربي آلماني استقلال تنها در شرايطي به منزل خود منتقل مي شود که باشگاه براي دستياران او نيز خانه تهيه کند.

تهيه مسکن براي سرمربي آلماني استقلال تبديل به يکي از معضلات اين باشگاه شده است. وينفرد شفر با گذشت نزديک به دو ماه از حضور خود در تهران همچنان در هتل اقامت دارد و اين موضوع براي اين سرمربي آلماني و باشگاه استقلال با توجه به هزينه هايي که ايجاد کرده، دردسر ساز شده است.

باشگاه استقلال طي روزهاي گذشته مسکن مورد نظر شفر را فراهم کرده اما اين سرمربي آلماني همچنان از حضور در اين مسکن سر باز مي زند. شفر به مسئولان باشگاه استقلال اعلام کرده که تنها در شرايطي راهي منزل مسکوني خود خواهد شد که منزل ساشا شفر فرزند او و يري ساناک دستيار اهل جمهوري چک استقلال نيز تهيه شود و تا زماني که دو نفر ديگر خانه دار نشوند، در هتل باقي خواهد ماند.

باشگاه استقلال در روزهاي گذشته مسکن مورد نظر ساشا شفر را نيز تهيه کرده اما ساناک همچنان مسکني ندارد و در انتظار اين است تا استقلال يک دستگاه آپارتمان در اختيار او بگذارد.


منبع: varzesh3.com

http://www.CheKhabar.ir/News/85454/شرط عجيب سرمربي استقلال براي انتقال به منزل مسکوني
بستن   چاپ