کارتون روز: پيشنهاد مسي به رونالدو پس از همگروه شدن با ايران!
يکشنبه 12 آذر 1396 - 9:41:58 AM
چه خبر - همگروهي رونالدو با تيم ايران


پيشنهاد مسي به رونالدو

8ronaldo.jpg


منبع: طراح شهاب جعفرنژاد

http://www.CheKhabar.ir/News/84807/کارتون روز- پيشنهاد مسي به رونالدو پس از همگروه شدن با ايران!
بستن   چاپ