باز يافتن آرامش بعد از دعوا با اين روش در 10 دقيقه!!
يکشنبه 21 آبان 1396 - 9:23:15 AM
چه خبر - فوايد قرار گرفتن در معرض تابش نور آبي براي سلامت روان

پيش از اين دانشمندان تحقيقاتي را در مورد مزاياي نور آبي و از جمله نقش آن در کشتن باکتري ها، کمک به کنترل برخي بيماري هاي پوستي و غيره انجام داده بودند.
پژوهشگران دانشگاه گرانادا در اسپانيا، مي گويند نور آبي مزاياي ديگري هم دارد و افراد بعد از تجربه شرايط رواني نامناسب و فشار و اضطراب مي توانند با قرار گرفتن در معرض تابش نور آبي به شرايط بهتري دست يابند.
آنان مي گويند فشارهاي رواني کوتاه مدت که در اثر روابط با اشخاص در اجتماع به وجود مي آيد، بدين شيوه قابل کاهش است. به عنوان مثال اگر فردي با دوست يا همکارش جر و بحث کند و بدين علت دچار فشار عصبي شود مي تواند با پناه بردن به نور آبي تا حدي از بار اين فشار و استرس رها شود.
محققان با انجام آزمايش هايي بر روي 12 داوطلب 18 تا 37 ساله به اين نتايج دست يافته اند. سلامت افراد يادشده پس از تنش عصبي و قرارگرفتن در معرض تابش نور آبي به مدت 10 دقيقه بهبود يافته و وضعيت مغز و قلب آنها بهتر شده است.


منبع:mehrnews.com

http://www.CheKhabar.ir/News/83392/باز يافتن آرامش بعد از دعوا با اين روش در 10 دقيقه!!
بستن   چاپ