آرد کدام نان‌ها با آهن و اسيدفوليک غني مي‌شود؟
پنجشنبه 4 آبان 1396 - 7:32:43 PM
چه خبر - غني‌سازي آرد گندم نانوايي‌ها با ريز مغذي‌هاي آهن و اسيد فوليک

مهندس زهره پور احمدي، کارشناس ارشد نظارت و ارزيابي محصولات غذايي و آشاميدني سازمان غذا و دارو:
با توجه به گزارشات و بررسي‌هاي صورت گرفته در خصوص وجود کم خوني ناشي از فقر آهن در افراد جامعه، سازمان غذا و دارو طي سال‌هاي گذشته، به جهت تأمين نياز ضروري افراد جامعه به ريزمغذي آهن و تامين سلامت آن‌ها، اقدام به غني‌سازي آرد گندم نانوايي‌هاي سنتي بجز نان سنگک، به ريز مغذي‌هاي آهن و اسيد فوليک خوراکي در کل کشور کرده است. آرد نان سنگک به جهت آزادي در انتخاب براي افراد جامعه و همچنين ويژگي آرد سنگک، از شمول طرح خارج شده است.
طرح مذکور مشمول تمامي آردهاي مخصوص نان‌هاي سنتي تافتون، بربري و لواش در کارخانه‌هاي آردسازي کشور است. با انجام اين طرح 30 ميلي گرم آهن و نيم ميلي گرم اسيد فوليک به يک کيلوگرم آرد گندم از طريق پرميکس مربوطه اضافه مي‌شود. اين مقدار آهن افزوده تقريبا حدود 30 درصد نياز روزانه افراد بزرگسال را تامين مي‌کند.
اين طرح در سال‌هاي اخير بطور جدي مورد پايش قرار گرفته است. در کارخانجات آردسازي، مسئولين فني که نماينده سازمان غذا و دارو هستند و همچنين کارشناسان معاونت‌هاي غذا و دارو دانشگاه‌هاي علوم پزشکي سراسر کشور اين طرح و افزودن آهن از طريق پرميکس آهن و اسيد فوليک بويژه مقدار آن را مورد پايش و آزمايش قرار مي‌دهند و با متخلفين برخورد قانوني مي‌شود.
طبق گزارشات دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت، طرح مزبور در کاهش کم خوني ناشي از فقرآهن و همچنين کمبود اسيد فوليک موثربوده است.


منبع:isna.ir

http://www.CheKhabar.ir/News/82314/آرد کدام نان‌ها با آهن و اسيدفوليک غني مي‌شود؟
بستن   چاپ