درمان گرفتگي گوش در هواپيما
پنجشنبه 27 مهر 1396 - 7:32:34 PM
چه خبر - راهکار تسکين گرفتگي گوش در سفرهاي هوايي

هوا در گوش مياني به لوله استاش گوش منتقل مي شود. گوش مياني بوسيله لوله باريکي که شيپور يا لوله استاش Eustachian tube ناميده مي‌شود به پشت بيني متصل شده است. لوله استاش همراه با گوش مياني فشار هوا را بر هر دو طرف پرده گوش متعادل مي‌کنند.

Eustachian-1.jpg

درمان گرفتگي گوش در هواپيما:- خميازه کشيدن
- بلعيدن
- آدامس جويدن
- مکيدن آبنبات

در طول بلندشدن و فرود آمدن هواپيما به بدن براي منطبق شدن با تغييرات فشار هوا کمک مي کند.

درمان گرفتگي گوش در هواپيما براي مبتلايان به سرماخوردگي يا عفونت سينوسي

اگر مبتلا به سرماخوردگي يا عفونت سينوسي هستيد، توصيه مي شود قبل از پرواز داروي *ضداحتقان مصرف کنيد.
*ضداحتقان Decongestant يا ضداحتقان بيني: اين دارو باعث تنگ شدن رگ‌هاي بيني، گلو و سينوس‌هاي اطراف بيني شده و بنابراين التهاب (تورم) و توليد موکوس (مخاط بيني) را کاهش مي دهد.


منبع:mehrnews.com

http://www.CheKhabar.ir/News/81859/درمان گرفتگي گوش در هواپيما
بستن   چاپ