درخواست محسن چاوشي از مردم براي يک کار خير
چهارشنبه 22 شهريور 1396 - 5:07:34 PM
چه خبر - حمايت محسن چاوشي از يک زنداني


محسن چاوشي براي حمايت از يک زنداني وارد عمل شده و از خيران جامعه خواسته تا زني بي پناه را کمک کنند.
ماجرا به 6 سال قبل باز مي گردد. ملوک که از عشاير قوچان است و براي کمک خرج منزل در کارگاه قالي بافي کار مي کرد، در 12 مهر سال 90، چند ساعتي بيشتر سرکارش ماند تا عايدي بيشتري نصيبش شود.
در حالي که پاسي از شب گذشته بود او در دل تاريکي شب به سوي خانه اش راهي شد که در حاشيه شهر قوچان و کمي دورتر از مرکز شهر قرار داشت. در مسير تاريک و خلوت راه، 4 جوان که حالتي طبيعي نداشتند، با نيت بي عفتي به او نزديک مي شوند. زن جوان هراسان از حضور افراد مزاحم به التماس افتاد و از آنها درخواست رهايي کرد اما آنها بر تصميم خود اصرار داشتند. کار به خشونت کشيد و چادر و مانتوي ملوک به دست آنها پاره شد اما قبل از آنکه آنها به نيت شوم خود برسند، ملوک براي دفاع از خويش با چاقوي قالي بافي ضربه اي به قفسه سينه يکي از آنها وارد کرد اما انتقال به بيمارستان هم شخص مضروب را نجات نداد و او جان باخت.
با شکايت خانواده مقتول ملوک در ابتدا به قصاص نفس محکوم شد اما با اعتراض و تشکيل دادگاه تجديد نظر، او به تحمل 6 سال حبس و پرداخت ديه کامل به مبلغ 210 ميليون تومان در حق خانواده مقتول محکوم شد.
در طول 6 سال گذشته او به دليل نداشتن وثيقه مطمئن، در زندان به سر برد و تنها در اواخر ماه گذشته با حمايت يکي از خيران و تأمين قرار وثيقه توانست چند روزي به ديدن فرزندانش برود.
با پايان يافتن مرخصي ملوک در روز عيد قربان، او در ساعت 18 روز دوشنبه 13 شهريور 96 به زندان بازگشت و از حالا به بعد چشم انتظار حمايت خيران و انسان هاي نيک روزگار براي حمايت و آزادي از زندان است.
حال محسن چاوشي از طرفدارانش خواسته تا با کمک هاي ماليشان به ياريِ ملوک بشتابند تا شايد بتوانند او را هم از مخمصه اي که در آن دچار شده، رهايي دهند.
از سوي انجمن حمايت از زندانيان مشهد نيز شماره حسابي براي اين مهم اختصاص يافته است.


منبع :تسنيم

http://www.CheKhabar.ir/News/79472/درخواست محسن چاوشي از مردم براي يک کار خير
بستن   چاپ