ريختن آب جوش برروي کمک داور زن!! عکس
يکشنبه 1 ارديبهشت 1398 - 9:25:35 AM
چه خبر - ريختن آب جوش روي داور خط نگهدار

ديدار دو تيم مارکسادو و سن مارتين در ليگ دسته ششم فوتبال آرژانتين، پاياني تاسف انگيز و جنجالي داشت. در شرايطي که تنها 2 دقيقه تا پايان مسابقه باقي بود، هواداران تيم ميزبان، برروي خانم روسانا پاس، داور خط نگهدار بازي آب جوش ريختند.

اين ديدار در ليگ سانخوانيناي فوتبال آرژانتين ( در دسته ششم رقابتهاي ليگ آرژانتين) برگزار مي شد و در شرايطي که تنها 2 دقيقه تا پايان بازي زمان باقي بود، داور مسابقه، تصميمي گرفت که به ضرر تيم ميزبان بود. هواداران اين تيم به نشانه اعتراض، قطراتي آب جوش روي داور خط نگهدار بازي ريختند.
تيم مارکسادو 0-1 از حريفش پيش بود و اشتباه کمک داور ديگر بازي باعث شد تا داور تصميم اشتباهي درمورد اين تيم بگيرد و هواداران اين تيم دلخوري شان را با رفتار خشني عليه خانم پاس نشان دادند.

خانم پاس در توضيح اتفاق تلخي که رخ داد گفت:« حس کردم که مايع داغي روي پشتم ريخته شد. در همان لحظه داور بازي را صدا کردم تا او را در جريان اين ماجرا بگذارم و درخواست کردم که کمي آب سرد بياورند و برروي پشتم بريزند تا اين حس سوزش ناشي از ريختن آب داغ از بين برود. آنها قصد داشتند تا بازي را نيمه کاره رها کنند ولي نهايتا به توافق رسيديم تا بازي به پايان برسد.»


کمک داور زن بازي

کمک داور زن بازي

خانم روسانا پاس ادامه داد:« پزشک به من گفت که اين سوختگي شديدي است و بايد حسابي از خودم مراقبت کنم.»

البته به رغم اين اتفاق تلخ، خانم پاس تمايل و علاقه اش به داوري را از دست نداده:« چنين رفتارهاي خشونت آميزي چه براي يک خانم اتفاق بيفتد و چه آقا، بايد گفت که اين شرايط نبايد هرگز رخ بدهند. به همين خاطر هم من عقب نشيني نمي کنم و تسليم نمي شوم. به کارم ادامه خواهم داد. در دنياي فوتبال، زن بودن، کار را برايت سخت مي کند؛ ولي من قصد تسليم شدن ندارم و اميدوارم که براي بازيهاي هفته آينده مجددا نامم را در ليست داوران منتخب هفته ببينم.دچار مصدوميت نشده ام ولي بايد حسابي مراقب عفونت زخمهاي ناشي از سوختگي باشم.»
اين خانم داور 46 ساله حالا حالش نسبتا خوب است و احتمال دارد تا باشگاه آرژانتيني که هوادارانش مرتکب چنين رفتار خشونت باري شده اند علاوه بر جريمه نقدي، با کاهش امتياز نيز روبرو شود.


منبع: footballi.net

http://www.CheKhabar.ir/News/157858/ريختن آب جوش برروي کمک داور زن!! عکس
بستن   چاپ