کارتون روز: رفتار هاي نمايشي مسئولين در مناطق سيل زده
پنجشنبه 22 فروردين 1398 - 6:08:16 AM
چه خبر - مسئولي که در سيل اسکار گرفت!


حضور نمايشي مسئولين در مناطق سيل زده

حضور نمايشي مسئولين در مناطق سيل زده


منبع: صفحه شخصي محسن ظريفيان

http://www.CheKhabar.ir/News/156058/کارتون روز- رفتار هاي نمايشي مسئولين در مناطق سيل زده
بستن   چاپ