همسر محسن افشاني, ريش هايش را تراشيد! عکس
يکشنبه 22 مهر 1397 - 12:03:29 PM
چه خبر - چهره جديد محسن افشاني بدون ريش

محسن افشاني بازيگر کشورمان عکس جديدي از خودش را منتشر کرد.

اين بازيگر 29 ساله که چند سالي بود ريش داشت, روز گذشته همسرش ريش هايش را تراشيد.

محسن افشاني نوشت:

*****

بدون ريش

برگشتم به تنظيمات كارخانه

چه عجيب شدم


محسن افشاني در کنار همسرش

محسن افشاني در کنار همسرش


منبع: صفحه شخصي محسن افشاني

http://www.CheKhabar.ir/News/145874/همسر محسن افشاني, ريش هايش را تراشيد! عکس
بستن   چاپ